Negende Voortgangsrapportage Binnenhof renovatie

De 9e voortgangsrapportage beschrijft de ontwikkelingen van het renovatieprogramma van het Binnenhof in de periode augustus 2022 tot en met februari 2023.

Negende Voortgangsrapportage Binnenhof renovatie (PDF | 23 pagina's | 1,1 MB)