De basis op orde: uitgangspunten voor toekomstgerichte eerstelijnszorg

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving geeft een advies op hoofdlijnen over de toekomst van de eerstelijnszorg.

De basis op orde: uitgangspunten voor toekomstgerichte eerstelijnszorg (PDF | 36 pagina's | 741 kB)