Beschrijving huidig integriteitsbeleid

Beschrijving van het huidige integriteitsbeleid voor politieke ambtsdragers. Per politiek ambt staan de integriteitsmaatregelen voor, tijdens en na uitoefening van de functie beschreven.

Beschrijving huidig integriteitsbeleid (PDF | 9 pagina's | 142 kB)