Datavisualisatie MPP 2023 1

Toelichting bij de Meerjaren Productie Prognose (MPP). De MPP is een periodiek overzicht van prognoses voor een groot aantal organisaties in de migratieketen en de Rechtspraak, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

TK bijlage 2 Datavisualisatie MPP 2023 1 (PDF) | 6 pagina's | (686,9 KB)