Cluster Energie Strategieën uitvraagmethodiek

De Nederlandse industrie verduurzaamt en vervangt steeds meer fossiele energiebronnen door duurzame alternatieven, zoals waterstof en elektriciteit. Het is belangrijk dat overheid bij het maken van beleid weet hoe de toekomstige industriële energievraag eruitziet.

Tot nu toe heeft de overheid industriële clusters tweemaal gevraagd om een Cluster Energie Strategie (CES) op te stellen. In zo’n CES staan voor elk cluster de ontwikkelingen beschreven op het gebied van emissies en energievraag. Om bij een volgende, derde CES-editie optimaal data te verzamelen, is er nu een nieuwe data-uitvraag methode ontwikkeld. Dit is gedaan in overleg met de industrie, netbeheerders en Rijksoverheid.