Anti-institutioneel-extremisme in Nederland

Analyse van de dreiging die het anti-institutioneel-extremisme vormt voor de democratische rechtsorde. De analyse is openbaar zodat alle overheidsonderdelen, maar ook media, wetenschap en alle Nederlanders in staat gesteld worden het anti-institutioneel-extremisme te herkennen en tegen te gaan.

Anti-institutioneel-extremisme in Nederland