Handleiding privacy by design versie 1.0

Privacy by Design (PbD) houdt kort gezegd in, dat je privacy en gegevensbescherming meeneemt als eisen bij de ontwikkeling van nieuw beleid, of het ontwerp van nieuwe systemen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt. PbD is in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) neergelegd als een plicht voor de verwerkingsverantwoordelijke, die ook moet kunnen aantonen dat met PbD rekening is gehouden. Wat je moet doen om invulling te geven aan PbD is afhankelijk van het concrete geval. De handleiding Privacy by design (versie 1.0 september 2023) biedt daarvoor ondersteuning en praktische handvatten aan de manager, dataprofessional, beleidsmedewerker, architect, projectleider, beheerder, privacy officer en andere medewerkers die persoonsgegevens verwerken. De vorm en inhoud zijn afgestemd op de diverse doelgroepen en werkvormen. De Handleiding bestaat uit drie delen, die los van elkaar zijn te gebruiken. Onderdeel I ‘praktische handvatten inbedding PbD’ biedt ontwerpstrategiëen, best practices, beslisbomen en een toolkit. Onderdeel II ‘theoretische verdieping rondom PbD’ is de theoretische verdieping van Onderdeel I. Onderdeel III biedt ‘aanvullende bronnen en overzichten’.

Handleiding privacy by design versie 1.0