Afschrift brief Definitief BIT-advies programma Vrachtwagenheffing

Afschrift van de brief van het Adviescollege ICT-toetsing aan minister Harbers (IenW). De brief bevat de resultaten een toets op het programma Vrachtwagenheffing (VWH) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Afschrift brief Definitief BIT-advies programma Vrachtwagenheffing