Op weg naar een emissieloze en innovatieve vrachtvervoersector Roadmap Terugsluis Vrachtwagenheffing

Het document beschrijft de route naar de transitie (overgang) naar emissieloos vrachtvervoer. Het beschrijft de mogelijke sporen, de benodigde technologische ontwikkelingen en mogelijke maatregelen en acties om de ambities en doelen te behalen.