Sociale en culturele waarde van visserij voor de visserijgemeenschap

Beschrijving van de sociaal-culturele waarde van visserij in Nederland en de gevolgen van de beleidsveranderingen die voorzien worden voor de visserijgemeenschap(pen) in Nederland.

Sociale en culturele waarde van visserij voor de visserijgemeenschap