Concept update Integraal Nationaal Plan Energie en Klimaat 2021-2030

De concept-update van het Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK). Het INEK bevat de doelen en de hoofdlijnen van het klimaat- en energiebeleid van Nederland voor de jaren 2021 – 2030. Ook bevat het beleid dat volgt uit Europese verplichtingen.

Concept update Integraal Nationaal Plan Energie en Klimaat 2021-2030