Natuurwaarden op defensieterreinen: De actuele staat van biodiversiteit en natuurbeheer en perspectief richting de toekomst

In dit rapport wordt de bijdrage van Defensie aan de Nederlandse natuur onderzocht en wordt inzicht gegeven wat voor betekenis deze heeft voor de biodiversiteit en natuurbeheer.

Natuurwaarden op defensieterreinen: De actuele staat van biodiversiteit en natuurbeheer en perspectief richting de toekomst