Bijlage 1: Maatregelen versterking toegang tot het recht

Bijlage bij de 'Kamerbrief over aanpak versterking toegang tot het recht' van 27 juni 2023. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) beschrijft hierin de 3 pijlers voor de versterking van de toegang tot het recht, de onderwerpen die hieronder vallen en het verkennen, voortzetten of in gang zetten van maatregelen om de toegang tot het recht te versterken.

Bijlage 1: Maatregelen versterking toegang tot het recht