Bijlage 2 Financieringsoverzicht

Bijlage bij de 'Kamerbrief over aanpak versterking toegang tot het recht' van 27 juni 2023. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) licht hierin toe voor welke maatregelen hij financiële middelen reserveert, waarom hij dat doet en wat de hoogte van het bedrag is.

Bijlage 2 Financieringsoverzicht