Versterking toegang tot het Recht Definitieve rapportage

Het rapport gaat over een onderzoek op verzoek van ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) naar de belemmeringen waar burgers en (kleine) ondernemers in Nederland tegenaan lopen als zij recht zoeken. Het gaat daarbij om juridische problemen als scheiding, huurconflicten, arbeidsgeschillen, schulden, problemen met bestuursorganen of niet geleverde aankopen. Ook bespreekt het rapport mogelijke maatregelen om de belemmeringen te verminderen of weg te nemen.

Versterking toegang tot het Recht Definitieve rapportage