DPIA Energielabel op MijnOverheid

Deze gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Data Protection Impact Assessment, DPIA) gaat over verwerkingen van persoonsgegevens bij het beschikbaar stellen van het afschrift van het energielabel aan woningeigenaren en ingeschrevenen via MijnOverheid.

DPIA Energielabel op MijnOverheid