Nederlands Mestbeleid 2022

Rapportage van het Nederlandse mestbeleid in 2022. Hierin zijn de definitieve cijfers opgenomen van de fosfaat- en stikstofexcretie in 2022 door de Nederlandse veehouderij, zoals samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nederlands Mestbeleid 2022