Implementatiekader ‘Verantwoorde inzet van algoritmen’

Dit implementatiekader heeft tot doel overheden te ondersteunen bij de verantwoorde inzet van algoritmen. Daartoe biedt het een overzicht van de belangrijkste normen en maatregelen bij de ontwikkeling en implementatie van algoritmen.

Implementatiekader ‘Verantwoorde inzet van algoritmen’