Concept-Nationaal plan energiesysteem: Ambtelijk werkdocument A - Uitgangspunten en afbakening energiesysteem

Dit werkdocument gaat over uitgangspunten voor het Nationaal plan energiesysteem en over afbakeningskeuzes zoals de definitie van het energiesysteem en de omschrijving van de publieke belangen.

Concept-Nationaal plan energiesysteem: Ambtelijk werkdocument A - Uitgangspunten en afbakening energiesysteem