Concept-Nationaal plan energiesysteem: Ambtelijk werkdocument B - Ontwikkelpaden ketens van het energiesysteem

Dit werkdocument bevat de ontwikkelpaden van de hoofdketens van het toekomstige energiesysteem: elektriciteit, waterstof, koolstof en warmte. De ontwikkelpaden maken mogelijkheden, onzekerheden en afwegingen zichtbaar voor productie, transport, omzetting, opslag en gebruik. Aanvullend beschrijft dit werkdocument de ontwikkeling van decentrale energiesystemen, als belangrijk onderdeel van het toekomstige systeem.

Concept-Nationaal plan energiesysteem: Ambtelijk werkdocument B - Ontwikkelpaden ketens van het energiesysteem