Concept-Nationaal plan energiesysteem: Ambtelijk werkdocument C - Transitiepaden gebruikssectoren

Dit werkdocument bevat de transitiepaden van de eindgebruikerssectoren: gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie en landbouw. Het onderzoekt de vraag hoe de overgang naar een klimaatneutrale sector eruitziet en welke wisselwerking met het energiesysteem hieruit volgt.

Concept-Nationaal plan energiesysteem: Ambtelijk werkdocument C - Transitiepaden gebruikssectoren