Hoofdlijnenafspraak OCW-Sectororganisaties-ouders-leerlingen

Het document bevat de afspraken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met verschillende sectorpartijen uit het onderwijs over mobiele telefoons in de klas.

Het gaat om de volgende partijen:

  • het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW);
  • de VO-raad (voortgezet onderwijs;
  • Stichting Platforms vmbo (SPV);
  • de Sectorraad Praktijkonderwijs;
  • de AOb - Algemene Onderwijsbond;
  • CNV-onderwijs;
  • de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties);
  • Ouders en Onderwijs;
  • het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).