Primos-prognose 2023

De Primos-prognose geeft op laag schaalniveau inzicht in de verwachte ontwikkeling van bevolking, huishoudens en woningvoorraad naar diverse kenmerken.

Primos-prognose 2023