Niets doen is geen optie

Dit rapport onderzoekt hoe regionale cliëntvertegenwoordiging het beste versterkt kan worden zodat ervaringen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) meegenomen worden bij de verbetering van het zorg- en ondersteuningsaanbod.

Niets doen is geen optie