Jaarbrief Terugkeer Vreemdelingen 2022

Rapportage van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid. De inspectie rapporteert over haar oordeel over de voorbereiding en begeleiding van terugkeer van vreemdelingen naar hun herkomstland of een ander land van bestendig verblijf in 2022.