Wederhoortabel Jaarbrief Terugkeer 2022 DTV


Wederhoortabel van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). DT&V reageert hierin op de Jaarbrief terugkeer vreemdelingen 2022 van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid. De Inspectie rapporteert in de brief over haar oordeel over de voorbereiding en begeleiding van terugkeer van vreemdelingen naar hun herkomstland of een ander land van bestendig verblijf in 2022.