Herkenning van overheidswebsites: helpt een uniforme domeinnaamextensie?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft publieksonderzoek laten uitvoeren naar de meerwaarde voor burgers van invoering van een uniforme second level domeinnaamextensie voor websites van de overheid. Uit het onderzoek blijkt aantoonbaar dat een uniforme extensie burgers helpt om makkelijk te kunnen bepalen of een website van de overheid is of niet.

Herkenning van overheidswebsites: helpt een uniforme domeinnaamextensie?