Woningbouwmogelijkheden voor het Rijksvastgoedbedrijf

Analyse van de potentie voor het ontwikkelen van woningen door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Woningbouwmogelijkheden voor het Rijksvastgoedbedrijf