Flitspeiling (18e) Doorstroom Migratieketen - 12-13 september 2023

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s. In dat kader hebben in september 2023 1.189 mensen een online vragenlijst ingevuld over migratie, asielzoekers en opvangcapaciteit. De resultaten zijn opgenomen in de flitspeilingrapportage.

Flitspeiling (18e) Doorstroom Migratieketen - 12-13 september 2023