Onderzoeken in het kader van de UPV Textiel Rapportage onderdelen 1 en 2

Onderdelen 1 en 2 van de rapportage 'Onderzoeken in het kader van de UPV Textiel'. Het rapport gaat over de wenselijkheid en haalbaarheid van specifiekere doelstellingen voor vezel-tot-vezelrecycling en het
instellen van een minimumpercentage recyclaat in nieuwe textielproducenten.