Onderzoeken in het kader van de UPV Textiel Rapportage onderdeel 3

Onderdeel 3 van de rapportage 'Onderzoeken in het kader van de UPV Textiel '. Het rapport gaat over de wenselijkheid en haalbaarheid van specifiekere doelstellingen voor vezel-tot-vezelrecycling en het
instellen van een minimumpercentage recyclaat in nieuwe textielproducenten.