4de deeladvies Platform Perspectief Jongeren September 2023


4e advies van het Platform Perspectief Jongeren (PPJ). In het advies gaat de commissie in op de rol van gemeenten bij het het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs).