Op weg naar meer stevigheid - Kaderwetevaluatie NZa 2018-2022

Dit rapport gaat over de Kaderwetevaluatie die een oordeel vormt over het functioneren van de NZa in de periode van 2018 tot en met 2022.

Op weg naar meer stevigheid - Kaderwetevaluatie NZa 2018-2022