Eindrapport Privacy audit Wet politiegegevens boa's ILT 2021


Auditrapport van de Auditdienst Rijk (ADR). Het rapport onderzoekt de Wet politiegegevens (Wpg) bij de uitvoering van opsporingstaken door de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).