Integraal Overzicht Financiën Provincies 2023

Het overzicht geeft een beeld van de financiële positie, inkomsten en uitgaven van decentrale overheden en van het oordeel van de accountant over de jaarrekening over 2022.

Integraal Overzicht Financiën Provincies 2023