De komende certificeringsplicht voor uitleners. Aantal te verwachten aanvragen en verschillen tussen groepen uitleners

Dit onderzoek probeert meer zicht te krijgen op het aantal uitleners dat naar verwachting een toelating zal aanvragen als het wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aangenomen wordt. Uitleners zijn ondernemingen en rechtspersonen die arbeidskrachten ter beschikking stellen, bijvoorbeeld uitzendbureaus.

De komende certificeringsplicht voor uitleners. Aantal te verwachten aanvragen en verschillen tussen groepen uitleners