Handreiking voor gemeenten voor online onderzoek bij het handhaven van de openbare orde

Deze handreiking biedt een stappenplan om te beoordelen of het nodig is online onderzoek te doen om bepaalde openbare orde bevoegdheden in te kunnen zetten, of indien daarover nog geen duidelijkheid bestaat, om een algemeen beeld te kunnen vormen van een (dreigende) openbare orde verstoring.

Handreiking voor gemeenten voor online onderzoek bij het handhaven van de openbare orde