Nationale Politie Privacy assurance-rapport inzake Wet politiegegevens (Wpg

Het rapport bevat een audit over de naleving van de Wet Politiegegevens door de Nationale Politie. Het gaat om de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.