Antwoorden op vragen over veiligheid overheidsdata

Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van 2 moties. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

Het gaat om:

  • de motie van het Tweede Kamerlid Marijnissen (SP) over een voorstel over het opruimen van vervuilde data binnen overheidsinstellingen;
  • de motie van het Tweede Kamerlid Klaver (GroenLinks) over het opzetten van een algoritmeregister.