Voortgangsrapportage Strategie Digitale Economie

In deze voortgangsrapportage staat de eerste jaarlijkse update van de resultaten van de Strategie Digitale Economie. Deze geeft de voortgang weer over het beleid voor de digitale economie.

Voortgangsrapportage Strategie Digitale Economie