Beleidsevaluatie WIBON

Dit rapport beoordeelt de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) in de periode 2018-2023.

Beleidsevaluatie WIBON