CO2 -Managementplan Ministerie van EZK en LNV 2023

Dit CO2-managementplan 2023 brengt de doelen voor het verminderen van de CO2-uitstoot van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in beeld. Ook de CO2-footprint en de maatregelen van EZK en LNV komen aan bod. Hiermee geven de ministeries invulling aan de eisen van de CO2-Prestatieladder en werken zij op een structurele wijze aan het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering.