Agenda Natuurinclusief 2.0

Bedrijven, maatschappelijke organisaties, instellingen en overheden hebben op 10 domeinen samengewerkt aan ambities en acties voor een natuurinclusieve samenleving. Het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) heeft dit vastgelegd in deze Agenda 2.0.

Agenda Natuurinclusief 2.0