Nader rapport wetsvoorstel afschaffing grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs. Hetnader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over het wetsvoorstel.

Nader rapport wetsvoorstel afschaffing grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs