Overzicht geïnventariseerde bouwstenen

Er zijn verschillende (bouwstenen voor) alternatieven voor de rol van de KDW in de Wsn gepubliceerd. In dit document staat een overzicht van links naar publicaties die de input voor de werkgroep vormde.

Overzicht geïnventariseerde bouwstenen