Kamerbrief over tussenresultaat verkenning naar alternatieven voor KDW in wet

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de verkenning naar een alternatieve omgevingswaarde voor de Kritische Depositie Waarde (KDW) in de Wet natuurbescherming (Wsn).

Kamerbrief over tussenresultaat verkenning naar alternatieven voor KDW in wet