Beslisnota bij Kamerbrief over tussenresultaat verkenning naar alternatieven voor de KDW in de wet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over tussenresultaat verkenning naar alternatieven voor de KDW in de wet