Een alternatieve invulling van de omgevingswaarden_mate van overbelasting

Als bijdrage aan de discussie (en niet als 'het' standpunt van LNV) brengt een beleidsmedewerker een alternatieve invulling in van de omgevingswaarden: mate van overbelasting i.p.v. KDW.

Een alternatieve invulling van de omgevingswaarden_mate van overbelasting