Advies RvdR Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enqueteprocedure

De Raad voor de Rechtspraak (RdvR) geeft advies over het wetsvoorstel Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure.

Advies RvdR Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enqueteprocedure