Memorie van toelichting Wetsvoorstel aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enqueteprocedure

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft een toelichting op het wetsvoorstel Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure.

Memorie van toelichting Wetsvoorstel aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enqueteprocedure